Giao dịch trực tuyến sàn Hà Nội


Quy định chung khi giao dịch trực tuyến sàn Hà Nội

Thời gian giao dịch: Sàn Hà Nội quy định thời gian giao dịch đối với cổ phiếu từ 9 giờ  đến 14h15 phút và từ 8 giờ 30 phút đối với giao dịch trái phiếu các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Lệnh giao dịch: Lệnh giới hạn là lệnh được được phép sử dụng trong giao dịch trực tuyến sàn Hà Nội. Lệnh này có hiệu lực từ khi nhập vào hệ thống đến lúc cho đến hết phiên hoặc khi bị hủy trên hệ thống.
Phương thức giao dịch:Giao dịch trực tuyến sàn Hà Nội sử dụng 2 phương thức là khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.
          Khớp lệnh liên tục là hình thức bên mua và bán nhập lệnh vào hệ thống, hệ thống tự động so khớp và thực hiện giao dịch. Nguyên tắc khớp lệnh có hai ưu tiên cơ bản đó là ưu tiên về giá: “mua cao bán thấp”, tức là ưu tiên giá mua cao hơn và ưu tiên giá bán thấp hơn.
          Thỏa thuận là phương thức bên mua mà bân bán có thể thực hiện thỏa thuận với nhau trước sau đó nhập lệnh báo cáo kết quả cho hệ thống hoặc sử dụng lệnh quảng cáo để tìm được điều kiện thỏa thuận tốt nhất.
Giá tham chiếu : Cổ phiếu đang giao dịch lấy mức giá cơ sở của ngày giao dịch gần nhất trước đó làm giá tham chiếu. Giá cơ sở là giá được tính theo phương pháp bình quân gia quyền của giá giao dịch khớp lệnh trong 15 phút cuối ngày giao dịch gần nhất trước đó. Trường hợp 15 phút cuối không có giao dịch thì giá thực hiện giao dịch khớp lệnh cuối cùng được lấy làm giá cơ sở.
Đơn vị giao dịch, đơn vị yết giá và biên độ giao động giá:
          Đơn vị giao dịch: Giao dịch khớp lệnh: 100 cổ phiếu hoặc 100 trái phiếu. Giao dịch thỏa thuận: không quy định
          Đơn vị yết giá: Cổ phiếu: 100 đồng. Giao dịch thỏa thuận và giao dịch trái phiếu: không quy định.
          Biên độ giao động giá: giá tham chiếu .
Hình thức thanh toán: Đối với cổ phiếu áp dụng thanh toán đa phương trong thời gian T+3. Đối với trái phiếu thanh toán trực tiếp T+1.
Giới thiệu một số lệnh khi giao dịch trực tuyến sàn Hà Nội
Khi giao dịch trực tuyến sàn Hà Nội, ngoài lệnh giới hạn LO, nhà đầu tư được phép sử dụng thêm các lệnh sau
Lệnh MAK: là lệnh thị trường cho phép thực hiện toàn bộ hoặc 1 phần, phần lệnh còn lại chưa thực hiện sẽ bị hủy.
Lệnh MOK: Là lệnh thị trường nếu như không thực hiện toàn bộ thì bị hệ thống hủ ngay sau khi nhập.
Lệnh MTL: Là lệnh thị trường cho phép thực hiện 1 hoặc 1 phần, phần còn lại chuyển thành lệnh LO.

Alarmist

Người đưa tin sẽ không bỏ lỡ tin tốt nào về lĩnh vực kiếm tiền online cho các bạn đang theo giõi website này. Hi vọng mọi người sẽ tìm được những thông tin bổ ích.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x