HƯỚNG DẪN DĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN

Giao dịch chứng khoán trực tuyến là gì?
Giao dịch chứng khoán trực tuyến là việc Công ty chứng khoán Thành viên sử dụng Hệ thống giao dịch của Công ty kết nối trực tiếp với Hệ thống giao dịch của SGDCK TPHCM để thực hiện.
Bộ hồ sơ công ty cần để đăng ký giao dịch chứng khoán trực tuyến
Để đăng ký giao dịch chứng khoán trực tuyến, Công ty cần chuẩn bị bộ hồ giao dịch bao gồm:
  1. Đơn đăng ký triển khai giao dịch chứng khoán trực tuyến;
  2. Hồ sơ kỹ thuật;
  3. Tài liệu chứng minh khả năng sẵn sàng hỗ trợ đối với Hệ thống giao dịch của Công ty;
  4. Quyết định bổ nhiệm hoặc Giấy ủy quyền nhân viên phụ trách giao dịch trực tuyến (bao gồm thông tin về chức vụ, điện thoại, số fax, địa chỉ…);
  5. Các quy định pháp quy và quy trình về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, quy trình nghiệp vụ của Công ty chứng khoán Thành viên liên quan đến Giao dịch trực tuyến;
  6. Mẫu Thỏa thuận cung cấp các dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến giữa Công ty chứng khoán Thành viên giao dịch và nhà đầu tư (nếu có).
Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán trực tuyến
social-1319757_960_720
Sau khi đã hoàn tất hồ sơ, Công ty chứng khoán Thành viên sẽ đăng ký theo các thủ tục như sau:
  1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Công ty chứng khoán Thành viên nộp Hồ sơ đăng ký triển khai giao dịch chứng khoán trực tuyến cho Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TPHCM). Trong vòng ba ngày ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ đăng ký, SGDCK TPHCM yêu cầu Công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết). Thời hạn xem xét hồ sơ được tính từ ngày SGDCK TPHCM nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ;
  2. Xem xét hồ sơ đăng ký
Sau khi nhận được bộ hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, SGDCK TPHCM sẽ tiến hành xem xét hồ sơ trong vòng năm ngày làm việc;
Khi bộ hồ sơ đăng ký cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu của SGDCK TPHCM, Công ty chứng khoán Thành viên sẽ ký kết Hợp đồng kết nối giao dịch trực tuyến với SGDCK TP.HCM.
  1. Khảo sát điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật
Công ty chứng khoán Thành viênvà Nhà cung cấp giải pháp (nếu có) phải vượt qua đợt thử nghiệm kết nối giao dịch chứng khoán trực tuyến với hệ thống giao dịch của SGDCK TPHCM. SGDCK TPHCM sẽ tiến hành khảo sát thực tế điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ giao dịch trực tuyến của Công ty trong vòng bảy ngày làm việc. Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến Hồ sơ đăng ký hoặc điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, SGDCK TPHCM đề nghị người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản;
  1. Ra quyết định chấp thuận
Trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày Công ty chứng khoán Thành viênđáp ứng đầy đủ các yêu cầu về Hồ sơ đăng ký và cơ sở vật chất kỹ thuật, SGDCK TPHCM ra Quyết định chấp thuận cho Công ty triển khai giao dịch trực tuyến.

Alarmist

Người đưa tin sẽ không bỏ lỡ tin tốt nào về lĩnh vực kiếm tiền online cho các bạn đang theo giõi website này. Hi vọng mọi người sẽ tìm được những thông tin bổ ích.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x