Lộ trình phát triển PancakeHunny

Hãy cùng nhìn lại những cột mốc mà PancakeHunny (HUNNY) đã đạt được kể từ khi triển khai dự án vào ngày 01/06/2021 đến nay. Bên cạnh đó, PancakeHunny còn đã đặt ra những mục tiêu sắp tới.

Dưới đây là lộ trình phát triển của PancakeHunny, được chia làm 4 phần: Đã hoàn tất, Đang thực hiện, Sắp thực hiện và Đã lên kế hoạch.

Mỗi phần sẽ gồm các chức năng chính của hệ sinh thái PancakeHunny, như là Cơ bản, Bảo mật, Tổng hợp lãi suất, Công dụng (Cơ chế đốt token), Quản trị, NFT, UI/UX và HunnyLaunchpad.

Bạn có thể tham gia vào Telegram của nhóm PancakeHunny và Twitter để tìm hiểu thêm dự án.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *