PHÍ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN

Các loại phí giao dịch chứng khoán trực tuyến

Phí giao dịch chứng khoán trực tuyến được phân làm 7 loại, bao gồm những nhóm sau:
Phí đăng ký mở tài khoản giao dịch : thông thường các công ty môi giới chứng khoán thường không thu phí mở tài khoản và làm thẻ giao dịch trực tuyến, nhưng nếu xin cấp lại, mức phí thu là 50.000 đồng.
Phí giao dịch chứng khoán trực tuyến : Nhóm này sẽ bao gồm các loại phí như phí giao dịch cổ phiếu, trái phiếu đã niêm yết và phí giao dịch các cổ phiếu, trái phiếu chưa niêm yết.
Phí lưu ký chứng khoán: bao gồm phí lưu ký cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ niêm yết, phí chuyển khoản/ tất toán chứng khoán, phí tái lưu ký chứng khoán, phí rút chứng khoán.
Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán: bao gồm phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán; cho, tặng, thừa kế, phân chia tài sản chứng khoán, chuyển quyền sở hữu chứng khoán trong đợt chào mua công khai, chuyển nhượng quyền mua chứng khoán.
Phí cầm cố chứng khoán:  Phí quản lý tài khoản cầm cố, phí hỗ trợ thu nợ từ tài khoản cầm cố.
Lãi suất sản phẩm : Giao dịch ký quỹ, nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán.
Các loại phí khác: Cung cấp các chứng từ liên quan như số lượng chứng khoán sở hữu, báo cáo tài chính khách hàng, phí xem lại chứng từ gốc; phí giao dịch cổ phiếu OTC, phí phong tỏa số dư tài khoản theo yêu cầu,…

Cách xác định phí giao dịch chứng khoán trực tuyến

Phí giao dịch chứng khoán trực tuyến

Khoản phí giao dịch chứng khoán trực tuyến sẽ được xác định dựa vào công thức sau:

Phí = mức phí áp dụng x tổng giá trị khớp lệnh trong ngày của khách hàng.
Mức phí áp dụng được tính theo đơn vị phần trăm (%), mức phí này do các công ty môi giới chứng khoán quy định tuy nhiên phải tuân thủ đúng theo quy định của Bộ Tài Chính về các mức thu phí như sau:
Phí giao dịch chứng khoán áp dụng theo thông tư 38/2011/TT-BTC ngày 16/03/2011 :
  • Đối với trái phiếu: từ 0.02% đến 0.1% giá trị giao dịch
  • Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ : từ 0.15% đến 0.5% giá trị giao dịch
Phí lưu ký chứng khoán theo Thông tư 02/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013: 0,4 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ/ tháng (mức thu tùy theo mỗi công ty chứng khoán).

Alarmist

Người đưa tin sẽ không bỏ lỡ tin tốt nào về lĩnh vực kiếm tiền online cho các bạn đang theo giõi website này. Hi vọng mọi người sẽ tìm được những thông tin bổ ích.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x