QUY ĐỊNH CỤ THỂ CỦA PHÁP LUẬT VỀ GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN

Quy định về Hệ thống giao dịch của Công ty chứng khoán Thành viên
 1. Hệ thống giao dịch của Thành viên phải được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định về giao dịch chứng khoán trực tuyến do SGDCK TPHCM ban hành cũng như các quy định khác liên quan; Hệ thống giao dịch của Thành viên phải đảm bảo tuân thủ được đúng thứ tự ưu tiên lệnh về thời gian, đảm bảo được tính minh bạch và công bằng trong quá trình nhận lệnh và xử lý tất cả các lệnh mua bán chứng khoán trực tuyến;
 2. Thành viên chỉ được một kết nối giao dịch trực tuyến với SGDCK TPHCM từ một địa điểm kết nối giao dịch trực tuyến đã đăng ký với SGDCK TPHCM;
 3. Hệ thống giao dịch  trực tuyến của Thành viên đảm bảo không cho nhà đầu tư tự thực hiện quảng cáo giao dịch thoả thuận và thực hiện giao dịch thoả thuận;
 4. Trường hợp Thành viên muốn thực hiện các thay đổi hoặc chỉnh sửa như nêu dưới đây đối với Hệ thống giao dịch đang sử dụng, Công ty phải được sự chấp thuận của sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến TPHCM, đồng thời nộp các tài liệu chi tiết về các thay đổi liên quan đến Hệ thống và đảm bảo các thay đổi hoặc chỉnh sửa sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch trực tuyến hoặc Hệ thống giao dịch của SGDCK TPHCM, tuân thủ các quy định về giao dịch trực tuyến chứng khoán và đảm bảo các yêu cầu chức năng do SGDCK TPHCM quy định:
 • Thay đổi Nhà cung cấp giải pháp;
 • Thay đổi công nghệ của hệ thống thiết bị máy tính;
 • Thay đổi cấu trúc mạng của Hệ thống giao dịch của Công ty chứng khoán Thành viên;
 • Thay đổi về chức năng của Hệ thống giao dịch của Công ty chứng khoán Thành viên;
 • Thay đổi địa điểm kết nối giao dịch trực tuyến;
 • Các thay đổi khác khi SGDCK TPHCM thấy cần thiết;
 1. Hệ thống giao dịch của Thành viên phải được xây dựng theo đúng yêu cầu đặc tả kỹ thuật do SGDCK TPHCM cung cấp;
 2. Hệ thống giao dịch của Thành viên phải có độ bảo mật cao, bảo đảm chống lại được các hình thức tấn công;
 3. Hệ thống giao dịch của Thành viên phải có chức năng kiểm tra và chấp nhận dữ liệu từ hệ thống giao dịch của SGDCK TPHCM.
Quy định về cơ sở hạ tầng Tin học
pc-185837__180
 1. Thành viên thiết kế Mô hình hệ thống mạng tuân thủ mô hình chung về cơ sở hạ tầng Tin học;
 2. Quy định về Phòng máy chủ và Máy chủ giao dịch tại Công ty chứng khoán Thành viên: Công ty có trách nhiệm bố trí (các) phòng máy chủ riêng biệt: có khóa từ và máy ghi hình theo dõi các máy chủ và thiết bị mạng trong phòng máy chủ 24/24 (lưu dữ liệu ghi hình tối thiểu 30 ngày). Phòng máy chủ có điều hòa nhiệt độ, hệ thống phát điện và bộ lưu điện (thời gian lưu điện tối thiểu 30 phút); Công ty có trách nhiệm đầu tư máy chủ chuyên dụng và không sử dụng máy tính cá nhân đóng vai trò máy chủ; Ổ cứng cho các máy chủ này có hỗ trợ thay nóng;
 3. Quy định về hệ thống mạng
 • Mạng nội bộ của Thành viênphải có hỗ trợ phân vùng giữa máy chủ, thiết bị nhập lệnh và thiết bị nghiệp vụ khác;
 • Trường hợp Công ty có nhiều văn phòng nhận lệnh kết nối vào Hệ thống giao dịch của Thành viên để thực hiện giao dịch trực tuyến thì các văn phòng trên phải được kết nối bằng đường truyền có dự phòng về địa điểm đăng ký giao dịch trực tuyến.
 1. Quy định về bảo mật
Thành viêncó nghĩa vụ trang bị tường lửa bảo vệ các cổng kết nối mạng diện rộng và mạng công cộng. Nếu sử dụng mạng công cộng thì phải có mã hóa trên đường truyền.
 1. Quy định về dự phòng
Thành viênphải đầu tư thiết bị dự phòng đối với tất cả các thiết bị phục vụ cho giao dịch trực tuyến như: máy chủ, thiết bị mạng, tường lửa, đường truyền…
Quy định về việc Thành viên cung cấp các phương thức nhận lệnh cho nhà đầu tư
 1. Các lệnh do nhà đầu tư tự nhập phải được chuyển vào Hệ thống giao dịch của Thành viêntrước khi tiếp tục được chuyển vào Hệ thống giao dịch của SGDCK TPHCM;
 2. Thành viêncung cấp các phương thức nhận lệnh cho nhà đầu tư có nghĩa vụ đầu tư cơ sở hạ tầng hoạt động ổn định, bảo mật và có dự phòng;
 3. Hệ thống cung cấp các phương thức nhận lệnh cho nhà đầu tư phải đáp ứng các tiêu chuẩn như sau:
 • Tuân thủ các quy định về giao dịch chứng khoán hiện hành;
 • Có tính năng cung cấp thông tin tức thời về trạng thái lệnh cho nhà đầu tư;
 • Lưu vết nguồn gốc và hoạt động của nhà đầu tư.
Yêu cầu đối với các Nhân viên phụ trách giao dịch trực tuyến
 1. Có thẩm quyền giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động giao dịch  trực tuyến chứng khoán;
 2. Phối hợp với SGDCK TPHCM giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán của Thành viên.

Alarmist

Người đưa tin sẽ không bỏ lỡ tin tốt nào về lĩnh vực kiếm tiền online cho các bạn đang theo giõi website này. Hi vọng mọi người sẽ tìm được những thông tin bổ ích.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x