Quy định giao dịch trực tuyến

Như đã từng đề cập đến các quy định về giao dịch trực tuyến trước đó, bài viết tiếp sau đây, Admin sẽ cung cấp thêm thông tin về quy định giao dịch trực tuyến mà các đối tượng tham gia cần biết.

Nguyên tắc khớp lệnh trong quy định giao dịch trực tuyến

Quy định giao dịch trực tuyến do Sở giao dịch Chứng Khoán Tp. HCM ban hành có nêu rõ hai nguyên tắc khớp lệnh trong giao dịch trực tuyến, bao gồm:
Nguyên tắc thứ 1: Ưu tiên về giá  có nghĩa là lệnh mua nào có mức giá cao hơn sẽ được quyền thực hiện trước. Lệnh bán nào có giá thấp hơn sẽ được quyền thực hiện trước
Nguyên tắc thứ 2: Ưu tiên về thời gian  có nghĩa là trong trường hợp các lệnh có cùng mức giá, lệnh nào được nhập vào hệ thống trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá trong quy định giao dịch trực tuyến

Đơn vị giao dịch sẽ khớp lệnh lô chẵn ( 10 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư). Khối lượng giao dịch thỏa thuận phải đạt từ  20000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư trở lên. Đối với giao dịch thỏa thuận sẽ không có quy định về số lượng.
Đơn vị yết giá sẽ được quy định đối với phương thức khớp lệnh và không có quy định yết giá với phương thức thỏa thuận.

Mức giá
Đơn vị yết giá
≤49.900
100 đồng
50.000 -99.500
500 đồng
≥100.000
1.000 đồng

Biên độ giao động giá trong quy định giao dịch trực tuyến

quy định giao dịch trực tuyến

Biên độ giao động giá quy định trong ngày đối với giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ là  ±7% so với giá tham chiếu.
Nguyên tắc xác định biên độ giao động đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ:
Giá tối đa (giá trần) = Giá tham chiếu + ( giá tham chiếu x biên độ giao động của giá)
Giá tối thiểu (giá sàn) = Giá tham chiếu – (giá tham chiếu x biên độ giao động của giá)

Biên độ giao động giá sẽ không áp dụng với trái phiếu và cổ phiếu/chứng chỉ quỹ  trong trường hợp mới giao dịch trở lại sau khi bị tạm dừng 30 ngày và các trường hợp được quy định bởi HOSE.

Alarmist

Người đưa tin sẽ không bỏ lỡ tin tốt nào về lĩnh vực kiếm tiền online cho các bạn đang theo giõi website này. Hi vọng mọi người sẽ tìm được những thông tin bổ ích.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x