Rủi ro trong kinh doanh ngoại hối

Phân loại rủi ro trong kinh doanh ngoại hối

Rủi ro trong kinh doanh ngoại hối là điều không thể tránh khỏi. Bất kỳ rủi ro nào cũng luôn thường trực trên thị trường và có tác động đến hiệu quả đầu tư. Vậy nên, các nhà đầu tư cần có kiến thức cơ bản về các loại rủi ro trên thị trường để có biện pháp phòng trừ hợp lý. Rủi ro trong kinh doanh ngoại hối thường được phân thành hai loại chính đó là rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống.
Rủi ro hệ thống: Rủi ro hệ thống là những rủi ro liên quan đến thị trường, nền kinh tế. Ảnh hưởng đến tất cả cá nhân, tổ chức hoạt động trên thị trường và có tác động lây lan đến toàn bộ hoặc hầu hết tổng tài sản. Các loại rủi ro thường gặp chính trên thị trường ngoại hối là rủi ro thị trường, rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro chính trị và rủi ro lạm phát.
  • Rủi ro thị trường: Là những rủi ro xuất hiện do biến động tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường khi tham gia giao dịch ngoại hối.
  • Rủi ro tỷ giá: Là sự biến động tỷ giá làm ảnh hưởng đến giá trị kỳ vọng trong tương lai của nhà đầu tư.
  • Rủi ro lãi suất: Là những rủi ro phát sinh từ việc chênh lệch lãi suất tiền vay và tiền gửi ở các ngân hàng ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ.
  • Rủi ro chính trị: Là sự thay đổi giá trị tiền tệ do những bất ổn trong tình hình chính trị xã hội như: chiến tranh, sự xác nhập hay phân rã của một khối kinh tế,…
  • Rủi ro lạm phát: Là những rủi ro phát sinh do tỷ lệ làm phát tăng, đồng tiền bị mất giá.
Rủi ro phi hệ thống: Là những rủi ro chỉ tác động đến một hoặc một nhóm tài sản, chỉ xảy ra một vài lần và không có tác động lây lan. Ví dụ như rủi ro tài chính của một công ty môi giới riêng biệt, rủi ro thanh khoản, rủi ro kỹ thuật, rủi ro đến từ việc sử dụng đòn bẩy,..

Khả năng phòng trừ rủi ro trong kinh doanh ngoại hối

phòng trừ rủi ro trong kinh doanh ngoại hối 
Rủi ro hệ thống là loại rủi ro luôn luôn xuất hiện trên thị trường và không thể phòng trừ bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nó chỉ có thể giảm nhẹ bằng việc xây dựng một danh mục đầu tư không có sự liên quan đến nhau, tuy nhiên, trong điều kiện kinh doanh ngoại hối thì giải pháp này là vẫn đề không tưởng. Một cách giảm nhẹ rủi ro và chủ động hơn cho nhà đầu tư đó là việc nghiên cứu chu kỳ kinh tế, tỷ lệ lạm phát, chính sách chính trị, cung cầu trên thị trường vốn,… để có thể dự báo trước các vấn đề xảy ra và có biện pháp trở tay kịp thời.
Ngược lại, rủi ro phi hệ thống lại là loại rủi ro mà nhà đầu tư có thể phòng trừ bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư và xây dựng kế hoạch Quản trị rủi ro ngoại hối hiệu quả.

Alarmist

Người đưa tin sẽ không bỏ lỡ tin tốt nào về lĩnh vực kiếm tiền online cho các bạn đang theo giõi website này. Hi vọng mọi người sẽ tìm được những thông tin bổ ích.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x