Tiền điện tử Archive

Ethereum là gì?

Đánh giá Ethereum

Ethereum là gì? Ethereum là một nền tảng phần mềm mở dựa trên công nghệ Blockchain, cho phép các nhà phát triển xây dựng và triển khai các ứng dụng dựa trên hệ sinh thái …
Đầu tư crypto

Đầu tư Crypto

Với những tiềm năng và ứng dụng tuyệt vời, công nghệ Blockchain sẽ tạo ra rất nhiều sự thay đổi trong tương lai. Vì thế, đã đến lúc bạn nên suy nghĩ nghiêm túc về …
cryptocurrency la gì

Cryptocurrency la gì

Tiền mã hóa (Cryptocurrency) chính là giải pháp cho vấn đề mà tiền pháp định (Fiat Currency) đang gặp phải. Đây là loại tiền cũng dựa trên cung – cầu, niềm tin của người dùng …