Tỷ giá ngoại tệ thị trường

Tỷ giá ngoại tệ thị trường là gì?

Tỷ giá ngoại tệ thị trường  hay tỷ giá ngoại hối, tỷ giá hối đoái …là tỷ lệ mà tại đó, một đồng tiền này sẽ đổi được bao nhiêu đơn vị của đồng tiền kia trên thị trường. Tỷ giá ngoại tệ thị trường được sử dụng làm cơ sở để thu đổi ngoại tệ hoặc kinh doanh ngoại hối dựa trên phần chênh lệch tỷ giá ở các sàn giao dịch. Tỷ giá ngoại tệ thường chịu ảnh hưởng một số yếu tố kinh tế, chính trị nên có thể thay đổi lên hoặc xuống tùy thuộc vào sự tác động đó là tích cực hay tiêu cực.

Vì sao tỷ giá ngoại tệ thị trường thay đổi?

Tất cả các thị trường đều luôn vận động và làm biến đổi những thứ xung quanh nó. Thị trường ngoại tệ cũng vậy, nó luôn thay đổi và tác động đến tỷ giá, làm cho tỷ giá thay đổi. Những yếu tố làm cho tỷ gia thay đổi có thể liệt kê như sau:
Cán cân thanh toán quốc tế
Đây là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá trên thị trường ngoại hối. Cung cầu ngoại tệ lại chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có cán cân thanh toán quốc tế.
Một cách tổng quát:

  • Cán cân thanh toán dư thừa, cung ngoại hối > cầu ngoại hối, tỷ giá ngoại tệ có xu hướng giảm
  • Cán cân thanh toán thiếu hụt, cung ngoại hối < cầu ngoại hối, tỷ giá ngoại tệ có xu hướng tăng

Lãi suất chênh lệch giữa các nước
Sự chênh lệch về lãi suất giữa các nước cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái, cụ thể là những nhà đầu tư có xu hướng vay đồng ngoại tệ ở nước có lãi suất thấp và đầu tư ở nước có lãi suất cao, vì vậy, những nước có lãi suất ngắn hạn cao sẽ là những nước thu hút được vốn đầu tư chảy vào, điều này làm cung ngoại hối tăng, cầu ngoại hối giảm dẫn đến tỷ giá hối đoái giảm. Điều ngược lại sẽ xảy ra ở những nước có lãi suất ngắn hạn thấp.
Tình hình lạm phát trong và ngoài nước
Nếu tỷ lệ lạm phát nước A cao hơn nước B, hàng hóa ở nước A đắt đỏ hơn, điều này phát sinh nhu cầu về hàng hóa ngoại nhập từ nước B và giảm nhu cầu hàng nội địa ở A, sự dịch chuyển trong nhu cầu hàng hóa này sẽ tác động đến việc tăng cầu ngoại tệ và giảm cầu nội tệ, điều này sẽ làm cho tỷ giá hối đoái tăng, đồng ngoại tệ lên hơn so với nội tệ.
Yếu tố chính trị và kinh tế khác.
Một quốc gia có chính trị ổn định hay có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế sẽ là quốc gia có sức hút đầu tư lớn, những nguồn vốn nước ngoài, điều này sẽ dẫn đến cung ngoại tệ tăng, cầu nội tệ cũng tăng làm cho tỷ giá ngoại tệ thị trường có xu hướng giảm.
Sự can thiệp của ngân hàng trung ương
Việc ổn định tỷ giá ngoại tệ thị trường tiền tệ quốc gia là trách nhiệm của ngân hàng trung ương. Bằng những chính sách trực tiếp thu mua ngoại tệ,in thêm tiền mặt, v.v.. hay gián tiếp như lập hàng rào thuế quan, vv ngân hàng trung ương sẽ tác động vào tỷ giá hối đoái để thị trường tiền tệ quốc gia về thế cân bằng.

Alarmist

Người đưa tin sẽ không bỏ lỡ tin tốt nào về lĩnh vực kiếm tiền online cho các bạn đang theo giõi website này. Hi vọng mọi người sẽ tìm được những thông tin bổ ích.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x