Xem giao dịch chứng khoán trực tuyến

Như đã từng trình bày trước đây trong bài viết bảng giao dịch trực tuyến sàn Hồ Chí Minh, những thông tin cũng như quy ước một nhà đầu tư cần nắm rõ khi tham gia giao dịch. Bài viết ngay đây sẽ bổ sung thêm về các hình thức lệnh trong giao dịch chứng khoán trực tuyến. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp cho nhà đầu tư có kiến thức cơ bản khi xem giao dịch chứng khoán trực tuyến.
xem giao dịch chứng khoán trực tuyến

Khi xem giao dịch chứng khoán trực tuyến, các lệnh cơ bản nào cần biết?

Các lệnh cơ bản trong giao dịch chứng khoán trực tuyến bao gồm lệnh  ATO,  ATC, LO, MP.
Lệnh ATO: Là lệnh đặt mua/đặt bán chứng khoán tại giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh. ATO là lệnh được nhập vào hệ thống trong giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa (8h30-9h). Lệnh sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa đối với lệnh không được thực hiện và phần chưa hoàn tất của lệnh đang thực hiện dở dang. Trên bảng giao dịch, lệnh ATO xuất hiện thì phần giá sẽ để ATO.
Lệnh ATC:  Ngược lại với ATO, ATC là lệnh đặt mua/bán chứng khoán tại giá đóng cửa. Lệnh ATC được nhập vào hệ thống trong giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định thời gian đóng cửa (10h-10h30). Lệnh này sẽ tự hủy sau thời điểm xác định giá đóng cửa đối với lệnh không được thực hiện và phần chưa hoàn tất của lệnh thực hiện dở dang.
Lệnh giới hạn LO: là lệnh mua bán vơi giá xác định. Đối với lệnh mua, lệnh sẽ khớp khi giá <= giá mua. Đối với lệnh bán, lệnh sẽ khớp khi giá >= giá bán.
Lệnh thị trường MP: Là lệnh mua chứng khoán tại mức giá mua thấp nhất thị trường và bán chứng khoán tại mức giá bán cao nhất thị trường. Lệnh MP chỉ được sử dụng trong đợt khớp lệnh liên tục.

Xem giao dịch chứng khoán trực tuyến cụ thể với lệnh ATO

Dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp một ví dụ cụ thể để mọi người dễ dàng hình dung.
Cổ phiếu AAB có giá tham tham chiếu là 10.000 đồng.

Khớp lệnh muaGiá muaGiá bánKhớp lệnh bán
1000 (3)10.000ATO1500 (2)
  9.9001200 (1)

Thứ tự nhập lệnh vào hệ thống (1),(2),(3).
Lệnh (1) bán 1500 cổ phiếu với giá 9.900
Lệnh (2) bán 1500 cổ phiếu với mức giá mở cửa.
Lệnh (3) mua 1000 cổ phiếu với mức giá 10.000
Thứ tự thực hiện lệnh sẽ là: Lệnh (2) bán 1000 cổ phiếu với giá 10.000, phần dư 500 của lệnh ATO sẽ tự động bị hủy. Nếu lệnh ATO chỉ bán với khối lượng 500 cổ phiếu thì sau khi lệnh ATO thực hiện xong, lệnh (1) mới được khớp.

Alarmist

Người đưa tin sẽ không bỏ lỡ tin tốt nào về lĩnh vực kiếm tiền online cho các bạn đang theo giõi website này. Hi vọng mọi người sẽ tìm được những thông tin bổ ích.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Read also x